Nhà phố 85m2 Quận 2 - Phong cách Neo Classic

Nhà phố 85m2 Quận 2 - Phong cách Neo Classic

Concept

Nhà phố 85m2 Quận 2 - Phong cách Neo Classic

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Nhà phố

SpaceT

Diện tích: 85 m2

SpaceT

Phong cách: Neo-classic

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố 85m2 Quận 2 mang phong cách Neo Classic (Tân cổ điển). Thiết kế bởi Kiến Trúc Đẹp.

Lối vào

Thiết kế concept nội thất khu vực lối vào Nhà phố 85m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng khách

Thiết kế concept nội thất phòng khách Nhà phố 85m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng khách Nhà phố 85m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng khách Nhà phố 85m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng khách Nhà phố 85m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ăn - Bếp

Thiết kế concept nội thất phòng ăn, phòng bếp Nhà phố 85m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng bếp Nhà phố 85m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng thờ

Thiết kế concept nội thất phòng thờ Nhà phố 85m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng thờ Nhà phố 85m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ 1

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 85m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 85m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 85m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 85m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ 2

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 85m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 85m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 85m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ cho bé

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố 85m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố 85m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Phòng 1

Thiết kế concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố 85m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố 85m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng 2

Thiết kế concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố 85m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố 85m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T