Nhà phố 90m2 Quận 9 - Phong cách Modern

Nhà phố 90m2 Quận 9 - Phong cách Modern

Nhà phố 90m2 Quận 9 - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 90 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố 90m2 Quận 9 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Kiến Trúc Đẹp.

Phòng khách

Thiết kế concept nội thất phòng khách Nhà phố 90m2 Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng khách Nhà phố 90m2 Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn

Thiết kế concept nội thất phòng ắn Nhà phố 90m2 Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng bếp

Thiết kế concept nội thất phòng bếp Nhà phố 90m2 Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng bếp Nhà phố 90m2 Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 90m2 Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 90m2 Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 90m2 Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 90m2 Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 90m2 Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 90m2 Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 90m2 Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này