Nhà phố An Giang - Phong cách Modern

Nhà phố An Giang - Phong cách Modern

Nhà phố An Giang - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: An Giang

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố An Giang mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Win Design.

Lối vào

Concept nội thất lối vào Nhà phố An Giang phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất lối vào Nhà phố An Giang phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Nhà phố An Giang phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố An Giang phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố An Giang phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn - Nhà bếp

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố An Giang phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố An Giang phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Nhà phố An Giang phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố An Giang phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố An Giang phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất khu vực trang điểm trong phòng ngủ Nhà phố An Giang phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố An Giang phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố An Giang phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố An Giang phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất khu vực thay đồ, trang điểm trong phòng ngủ Nhà phố An Giang phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất khu vực thay đồ, trang điểm trong phòng ngủ Nhà phố An Giang phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 3

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố An Giang phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố An Giang phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố An Giang phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 4

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố An Giang phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố An Giang phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố An Giang phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố An Giang phong cách Hiện đại Modern

Phòng thờ

Concept nội thất phòng thờ Nhà phố An Giang phong cách Hiện đại Modern

Khu vực giặt sấy

Concept nội thất khu vực giặt sấy Nhà phố An Giang phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này