Concept nhà phố anh Khánh Bình Thạnh - Phong cách Scandinavian

Concept nhà phố anh Khánh Bình Thạnh - Phong cách Scandinavian

Concept nhà phố anh Khánh Bình Thạnh - Phong cách Scandinavian

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 185 m2

Space T

Phong cách: Scandinavian

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế nội thất 3D cho nhà phố anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian. Thiết kế bởi SMARTCONS.

Lối vào

Thiết kế nội thất 3D cho lối vào căn hộ anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Thiết kế nội thất 3D cho lối vào căn hộ anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Thiết kế nội thất 3D cho lối vào căn hộ anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Thiết kế nội thất 3D cho lối vào căn hộ anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Thiết kế nội thất 3D cho lối vào căn hộ anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Cầu thang

Thiết kế nội thất 3D cho cầu thang căn hộ anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Thiết kế nội thất 3D cho cầu thang căn hộ anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Thiết kế nội thất 3D cho cầu thang căn hộ anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Phòng bếp

Thiết kế nội thất 3D cho phòng bếp căn hộ anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Thiết kế nội thất 3D cho phòng bếp căn hộ anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Thiết kế nội thất 3D cho phòng bếp căn hộ anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Thiết kế nội thất 3D cho phòng bếp căn hộ anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Thiết kế nội thất 3D cho phòng bếp căn hộ anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Phòng ngủ

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ căn hộ anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ căn hộ anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ căn hộ anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Phòng cho bé

Thiết kế nội thất 3D cho phòng cho bé căn hộ anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Thiết kế nội thất 3D cho phòng cho bé căn hộ anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Phòng thờ

Thiết kế nội thất 3D cho phòng thờ căn hộ anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Phòng tắm

Thiết kế nội thất 3D cho phòng tắm căn hộ anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Thiết kế nội thất 3D cho phòng tắm căn hộ anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Thiết kế nội thất 3D cho phòng tắm căn hộ anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Thiết kế nội thất 3D cho phòng tắm căn hộ anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Phòng giặt

Thiết kế nội thất 3D cho phòng giặt căn hộ anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Sân thượng

Thiết kế nội thất 3D cho sân thượng căn hộ anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Thiết kế nội thất 3D cho sân thượng căn hộ anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Thiết kế nội thất 3D cho sân thượng căn hộ anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này