Concept nhà phố anh Khoa, Bình Tân - Phong cách Minimalist

Concept nhà phố anh Khoa, Bình Tân - Phong cách Minimalist

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 72 m2

Space T

Phong cách: Minimalist

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Khoa, Bình Tân theo phong cách Minimalist. Thiết kế bởi SMARTCONS.

Lối vào

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Khoa, Bình Tân theo phong cách Minimalist

Phòng khách

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Khoa, Bình Tân theo phong cách Minimalist

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Khoa, Bình Tân theo phong cách Minimalist

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Khoa, Bình Tân theo phong cách Minimalist

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Khoa, Bình Tân theo phong cách Minimalist

Phòng bếp

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Khoa, Bình Tân theo phong cách Minimalist

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Khoa, Bình Tân theo phong cách Minimalist

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Khoa, Bình Tân theo phong cách Minimalist

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Khoa, Bình Tân theo phong cách Minimalist

Phòng ngủ

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Khoa, Bình Tân theo phong cách Minimalist

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Khoa, Bình Tân theo phong cách Minimalist

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Khoa, Bình Tân theo phong cách Minimalist

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Khoa, Bình Tân theo phong cách Minimalist

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Khoa, Bình Tân theo phong cách Minimalist

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Khoa, Bình Tân theo phong cách Minimalist

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Khoa, Bình Tân theo phong cách Minimalist

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Khoa, Bình Tân theo phong cách Minimalist

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Khoa, Bình Tân theo phong cách Minimalist

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Khoa, Bình Tân theo phong cách Minimalist

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Khoa, Bình Tân theo phong cách Minimalist

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Khoa, Bình Tân theo phong cách Minimalist

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Khoa, Bình Tân theo phong cách Minimalist

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Khoa, Bình Tân theo phong cách Minimalist

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Khoa, Bình Tân theo phong cách Minimalist

Phòng tắm

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Khoa, Bình Tân theo phong cách Minimalist

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Khoa, Bình Tân theo phong cách Minimalist

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Khoa, Bình Tân theo phong cách Minimalist

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Khoa, Bình Tân theo phong cách Minimalist

Phòng giặt

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Khoa, Bình Tân theo phong cách Minimalist

 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này