Concept nhà phố anh Lâm Quận 12 - Phong cách Color Block

Concept nhà phố anh Lâm Quận 12 - Phong cách Color Block

Concept nhà phố anh Lâm Quận 12 - Phong cách Color Block

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 90 m2

Space T

Phong cách: Color Block

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Lâm quận 12 theo phong cách Color Block. Thiết kế bởi SMARTCONS.

Phòng khách

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Lâm quận 12 theo phong cách Color Block

Phòng bếp

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Lâm quận 12 theo phong cách Color Block

 

Phòng ngủ

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Lâm quận 12 theo phong cách Color Block

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Lâm quận 12 theo phong cách Color Block

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Lâm quận 12 theo phong cách Color Block

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Lâm quận 12 theo phong cách Color Block

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Lâm quận 12 theo phong cách Color Block

Phòng tắm

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Lâm quận 12 theo phong cách Color Block

Sân thượng

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Lâm quận 12 theo phong cách Color Block

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này