Concept nhà phố anh Luân, Tân Bình - Phong cách Modern

Concept nhà phố anh Luân, Tân Bình - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 200 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Luân theo phong cách Modern. Thiết kế bởi SMARTCONS.

Phòng làm việc

Thiết kế 3D cho phòng làm việc nhà phố anh Luân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng làm việc nhà phố anh Luân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng làm việc nhà phố anh Luân theo phong cách Modern.

Phòng bếp

Thiết kế 3D cho phòng bếp nhà phố anh Luân theo phong cách Modern.

Thiết kế 3D cho phòng bếp nhà phố anh Luân theo phong cách Modern.

Thiết kế 3D cho phòng bếp nhà phố anh Luân theo phong cách Modern.

Thiết kế 3D cho phòng bếp nhà phố anh Luân theo phong cách Modern.

Thiết kế 3D cho phòng bếp nhà phố anh Luân theo phong cách Modern.

Phòng ngủ

Thiết kế 3D cho phòng ngủ nhà phố anh Luân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng ngủ nhà phố anh Luân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng ngủ nhà phố anh Luân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng ngủ nhà phố anh Luân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng ngủ nhà phố anh Luân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng ngủ nhà phố anh Luân theo phong cách Modern.

Thiết kế 3D cho phòng ngủ nhà phố anh Luân theo phong cách Modern.

Thiết kế 3D cho phòng ngủ nhà phố anh Luân theo phong cách Modern.

Thiết kế 3D cho phòng ngủ nhà phố anh Luân theo phong cách Modern.

Thiết kế 3D cho phòng ngủ nhà phố anh Luân theo phong cách Modern.

Thiết kế 3D cho phòng ngủ nhà phố anh Luân theo phong cách Modern.

Thiết kế 3D cho phòng ngủ nhà phố anh Luân theo phong cách Modern.

Cầu thang

Thiết kế 3D cho cầu thang nhà phố anh Luân theo phong cách Modern.

Phòng tắm

Thiết kế 3D cho phòng tắm nhà phố anh Luân theo phong cách Modern.

Thiết kế 3D cho phòng tắm nhà phố anh Luân theo phong cách Modern.

Thiết kế 3D cho phòng tắm nhà phố anh Luân theo phong cách Modern.

Thiết kế 3D cho phòng tắm nhà phố anh Luân theo phong cách Modern.

Thiết kế 3D cho phòng tắm nhà phố anh Luân theo phong cách Modern.

Thiết kế 3D cho phòng tắm nhà phố anh Luân theo phong cách Modern.

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này