Concept nhà phố anh Phát, Tân Bình - Phong cách Modern

Concept nhà phố anh Phát, Tân Bình - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phát, Tân Bình theo phong cách Modern. Thiết kế bởi SMARTCONS.

Mặt tiền

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phát, Tân Bình theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phát, Tân Bình theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phát, Tân Bình theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phát, Tân Bình theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phát, Tân Bình theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phát, Tân Bình theo phong cách Modern

Phòng khách

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phát, Tân Bình theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phát, Tân Bình theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phát, Tân Bình theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phát, Tân Bình theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phát, Tân Bình theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phát, Tân Bình theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phát, Tân Bình theo phong cách Modern

Phòng bếp

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phát, Tân Bình theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phát, Tân Bình theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phát, Tân Bình theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phát, Tân Bình theo phong cách Modern

Phòng ngủ

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phát, Tân Bình theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phát, Tân Bình theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phát, Tân Bình theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phát, Tân Bình theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phát, Tân Bình theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phát, Tân Bình theo phong cách Modern

Phòng tắm

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phát, Tân Bình theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phát, Tân Bình theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phát, Tân Bình theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phát, Tân Bình theo phong cách Modern

Cầu thang

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phát, Tân Bình theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phát, Tân Bình theo phong cách Modern

Lô gia

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phát, Tân Bình theo phong cách Modern

 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này