Concept nhà phố anh Phương, Quận 3 - Phong cách Scandinavian

Concept nhà phố anh Phương, Quận 3 - Phong cách Scandinavian

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Phong cách: Scandinavian

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian. Thiết kế bởi SMARTCONS.

Sân để xe

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Cầu thang

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Hành lang

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

 

Phòng ngủ

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Phòng tắm

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này