Concept nhà phố anh Quân Bình Tân - Phong cách Modern

Concept nhà phố anh Quân Bình Tân - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 200 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế 3D cho nhà phố anh Quân Bình Tân theo phong cách Modern. Thiết kế bởi SMARTCONS.

Phòng khách

Thiết kế 3D cho phòng khách nhà phố anh Quân Bình Tân theo phong cách Modern.

Thiết kế 3D cho phòng khách nhà phố anh Quân Bình Tân theo phong cách Modern.

Thiết kế 3D cho phòng khách nhà phố anh Quân Bình Tân theo phong cách Modern.

Thiết kế 3D cho phòng khách nhà phố anh Quân Bình Tân theo phong cách Modern.

Phòng bếp
Thiết kế 3D cho phòng bếp nhà phố anh Quân Bình Tân theo phong cách Modern.

Thiết kế 3D cho phòng bếp nhà phố anh Quân Bình Tân theo phong cách Modern.

Thiết kế 3D cho phòng bếp nhà phố anh Quân Bình Tân theo phong cách Modern.

Thiết kế 3D cho phòng bếp nhà phố anh Quân Bình Tân theo phong cách Modern.

Thiết kế 3D cho phòng bếp nhà phố anh Quân Bình Tân theo phong cách Modern.

Thiết kế 3D cho phòng bếp nhà phố anh Quân Bình Tân theo phong cách Modern.

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này