Nhà phố Biên Hòa, Đồng Nai - Phong cách Modern

Nhà phố Biên Hòa, Đồng Nai - Phong cách Modern

Nhà phố Biên Hòa, Đồng Nai - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 240 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: Đồng Nai

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố Biên Hòa, Đồng Nai mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Win Design.

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Biên Hòa, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Biên Hòa, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Biên Hòa, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Biên Hòa, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Biên Hòa, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn - Nhà bếp

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố Biên Hòa, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố Biên Hòa, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố Biên Hòa, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất nhà bếp Nhà phố Biên Hòa, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố Biên Hòa, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố Biên Hòa, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ master

Concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố Biên Hòa, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố Biên Hòa, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất khu vực thay đồ trong phòng ngủ master Nhà phố Biên Hòa, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất khu vực thay đồ trong phòng ngủ master Nhà phố Biên Hòa, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất khu vực thay đồ trong phòng ngủ master Nhà phố Biên Hòa, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ cho bé

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố Biên Hòa, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố Biên Hòa, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố Biên Hòa, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Biên Hòa, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này