Nhà phố Biên Hòa Đồng Nai - Phong cách Scandinavian

Nhà phố Biên Hòa Đồng Nai - Phong cách Scandinavian

Nhà phố Biên Hòa Đồng Nai - Phong cách Scandinavian

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 83 m2

Space T

Phong cách: Scandinavian

Space T

Địa điểm: Đồng Nai

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố Biên Hòa Đồng Nai mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu). Thiết kế bởi Win Design.

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Biên Hòa Đồng Nai phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Biên Hòa Đồng Nai phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ăn - Nhà bếp

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố Biên Hòa Đồng Nai phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ăn Nhà phố Biên Hòa Đồng Nai phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ăn Nhà phố Biên Hòa Đồng Nai phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ăn Nhà phố Biên Hòa Đồng Nai phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Biên Hòa Đồng Nai phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Biên Hòa Đồng Nai phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Biên Hòa Đồng Nai phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Biên Hòa Đồng Nai phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Biên Hòa Đồng Nai phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng giặt

Concept nội thất phòng giặt Nhà phố Biên Hòa Đồng Nai phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng giặt Nhà phố Biên Hòa Đồng Nai phong cách Bắc Âu Scandinavian

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này