Nhà phố Bình Dương - Phong cách Modern + Scandinavian

Nhà phố Bình Dương - Phong cách Modern + Scandinavian

Nhà phố Bình Dương - Phong cách Modern + Scandinavian

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Phong cách: Modern Scandinavian

Space T

Địa điểm: Bình Dương

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố Bình Dương mang phong cách Modern (Hiện đại) kết hợp Scandinavian (Bắc Âu). Thiết kế bởi T&T.

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Bình Dương phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Bình Dương phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Bình Dương phong cách hiện đại Modern

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Nhà phố Bình Dương phong cách hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Bình Dương phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Bình Dương phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Bình Dương phong cách hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Bình Dương phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Bình Dương phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Bình Dương phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 3

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Bình Dương phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Bình Dương phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Bình Dương phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 4

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Bình Dương phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Bình Dương phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Bình Dương phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 5

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Bình Dương phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Bình Dương phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Bình Dương phong cách hiện đại Modern

Phòng thờ

Concept nội thất phòng thờ Nhà phố Bình Dương

Concept nội thất phòng thờ Nhà phố Bình Dương

Tham khảo thêm hình ảnh nội thất đẹp tại thư viện ảnh của Space T ngay!
>>> THƯ VIỆN ẢNH PHÒNG KHÁCH

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này