Nhà phố Bình Phước - Phong cách Indochine

Nhà phố Bình Phước - Phong cách Indochine

Nhà phố Bình Phước - Phong cách Indochine

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Phong cách: Indochine

Space T

Địa điểm: Bình Phước

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố Bình Phước mang phong cách Indochine (Đông Dương). Thiết kế bởi Đoàn Gia Phát.

Sảnh

Concept nội thất sảnh Nhà phố Bình Phước phong cách Đông Dương Indochine

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp Nhà phố Bình Phước phong cách Đông Dương Indochine

Concept nội thất nhà bếp Nhà phố Bình Phước phong cách Đông Dương Indochine

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Nhà phố Bình Phước phong cách Đông Dương Indochine

Concept nội thất phòng ăn Nhà phố Bình Phước phong cách Đông Dương Indochine

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Bình Phước phong cách Đông Dương Indochine

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Bình Phước phong cách Đông Dương Indochine

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Bình Phước phong cách Đông Dương Indochine

Phòng ngủ Master

Concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố Bình Phước phong cách Đông Dương Indochine

Concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố Bình Phước phong cách Đông Dương Indochine

Concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố Bình Phước phong cách Đông Dương Indochine

Concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố Bình Phước phong cách Đông Dương Indochine

Concept nội thất phòng thay đồ trong phòng ngủ master Nhà phố Bình Phước phong cách Đông Dương Indochine

Concept nội thất phòng thay đồ trong phòng ngủ master Nhà phố Bình Phước phong cách Đông Dương Indochine

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này