Nhà phố Bình Tân - Phong cách Scandinavian

Nhà phố Bình Tân - Phong cách Scandinavian

Nhà phố Bình Tân - Phong cách Scandinavian

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Nhà phố

SpaceT

Phong cách: Scandinavian

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố Bình Tân mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu). Thiết kế bởi Win Design.

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp Nhà phố Bình Tân phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất nhà bếp Nhà phố Bình Tân phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Bình Tân phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Bình Tân phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Bình Tân phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Bình Tân phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Bình Tân phong cách Bắc Âu Scandinavian

0

Bình luận

Tư vấn ngay