Nhà phố Bình Tân - Phong cách Scandinavian

Nhà phố Bình Tân - Phong cách Scandinavian

Nhà phố Bình Tân - Phong cách Scandinavian

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Phong cách: Scandinavian

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố Bình Tân mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu). Thiết kế bởi Win Design.

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp Nhà phố Bình Tân phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất nhà bếp Nhà phố Bình Tân phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Bình Tân phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Bình Tân phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Bình Tân phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Bình Tân phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Bình Tân phong cách Bắc Âu Scandinavian

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này