Nhà phố Bình Thạnh - Phong cách Modern

Nhà phố Bình Thạnh - Phong cách Modern

Nhà phố Bình Thạnh - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 91 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố Bình Thạnh mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Space T.

Phòng khách

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố quận Bình Thạnh

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố quận Bình Thạnh

Phòng ăn - Bếp

Phòng ăn, phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố quận Bình Thạnh

Phòng ngủ Master

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố quận Bình Thạnh

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố quận Bình Thạnh

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố quận Bình Thạnh

Phòng tắm, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố quận Bình Thạnh

Phòng tắm, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố quận Bình Thạnh

Phòng ngủ nhỏ

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố quận Bình Thạnh

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố quận Bình Thạnh

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này