Nhà phố Bùi Đức (Đồng Nai) - Phong cách Scandinavian

Nhà phố Bùi Đức (Đồng Nai) - Phong cách Scandinavian

Nhà phố Bùi Đức (Đồng Nai) - Phong cách Scandinavian

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Nhà phố

SpaceT

Diện tích: 360 m2

SpaceT

Phong cách: Scandinavian

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố Bùi Đức (Đồng Nai) mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu). Thiết kế bởi Win Design.

Phối cảnh mặt tiền

Phối cảnh mặt tiền Nhà phố Bùi Đức (Đồng Nai)

Phối cảnh mặt tiền Nhà phố Bùi Đức (Đồng Nai)

Phối cảnh mặt tiền Nhà phố Bùi Đức (Đồng Nai)

Phối cảnh mặt tiền Nhà phố Bùi Đức (Đồng Nai)

Phối cảnh mặt tiền Nhà phố Bùi Đức (Đồng Nai)

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Bùi Đức (Đồng Nai) phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Bùi Đức (Đồng Nai) phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Nhà phố Bùi Đức (Đồng Nai) phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ăn Nhà phố Bùi Đức (Đồng Nai) phong cách Bắc Âu Scandinavian

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp Nhà phố Bùi Đức (Đồng Nai) phong cách Bắc Âu Scandinavian

0

Bình luận

Tư vấn ngay