Nhà phố Buôn Mê Thuột - Phong cách Neo Classic

Nhà phố Buôn Mê Thuột - Phong cách Neo Classic

Nhà phố Buôn Mê Thuột - Phong cách Neo Classic

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 160 m2

Space T

Phong cách: Neo-classic

Space T

Địa điểm: Đắk Lắk

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố Buôn Mê Thuột mang phong cách Neo Classic (Tân cổ điển). Thiết kế bởi Đoàn Gia Phát.

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Buôn Mê Thuột phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Buôn Mê Thuột phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Buôn Mê Thuột phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ăn - Bếp

Concept nội thất phòng ăn Nhà phố Buôn Mê Thuột phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ăn Nhà phố Buôn Mê Thuột phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ăn Nhà phố Buôn Mê Thuột phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ăn Nhà phố Buôn Mê Thuột phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng bếp Nhà phố Buôn Mê Thuột phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ Master

Khu vực tiếp khách

Concept nội thất khu vực tiếp khách trong phòng ngủ master Nhà phố Buôn Mê Thuột phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất khu vực tiếp khách trong phòng ngủ master Nhà phố Buôn Mê Thuột phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất khu vực tiếp khách trong phòng ngủ master Nhà phố Buôn Mê Thuột phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Khu vực giường ngủ

Concept nội thất khu vực lối đi trong phòng ngủ master Nhà phố Buôn Mê Thuột phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất khu vực giường ngủ trong phòng ngủ master Nhà phố Buôn Mê Thuột phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất khu vực giường ngủ trong phòng ngủ master Nhà phố Buôn Mê Thuột phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất khu vực giường ngủ trong phòng ngủ master Nhà phố Buôn Mê Thuột phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất khu vực giường ngủ trong phòng ngủ master Nhà phố Buôn Mê Thuột phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ nhỏ

Concept nội thất phòng ngủ nhỏ Nhà phố Buôn Mê Thuột phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ nhỏ Nhà phố Buôn Mê Thuột phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ nhỏ Nhà phố Buôn Mê Thuột phong cách Tân cổ điển Neo Classic

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này