Nhà phố Cai Lậy, Tiền Giang - Phong cách Modern

Nhà phố Cai Lậy, Tiền Giang - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: Tiền Giang

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố Cai Lậy, Tiền Giang mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Huy Bảo Tín.

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Cai Lậy, Tiền Giang phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Cai Lậy, Tiền Giang phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn - giải trí

Concept nội thất phòng ăn Nhà phố Cai Lậy, Tiền Giang phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Cai Lậy, Tiền Giang phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Cai Lậy, Tiền Giang phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Cai Lậy, Tiền Giang phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Cai Lậy, Tiền Giang phong cách Hiện đại Modern

Phòng thờ

Concept nội thất phòng thờ Nhà phố Cai Lậy, Tiền Giang phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này