Concept Nhà phố Cần Giờ - Phong cách Modern

Concept Nhà phố Cần Giờ - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 104 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế Concept nội thất 3D cho Nhà phố Cần Giờ mang phong cách Modern hiện đại. Thiết kế bởi Nội thất Quang Hải.

Phòng khách

Concept nội thất 3D phòng khách Nhà phố Cần Giờ mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D cầu thang Nhà phố Cần Giờ mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D phòng khách Nhà phố Cần Giờ mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D phòng khách Nhà phố Cần Giờ mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D phòng khách Nhà phố Cần Giờ mang phong cách Modern hiện đại

Nhà bếp

Concept nội thất 3D phòng bếp Nhà phố Cần Giờ mang phong cách Modern hiện đại

Phòng ngủ 1

Concept nội thất 3D phòng ngủ Nhà phố Cần Giờ mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D phòng ngủ Nhà phố Cần Giờ mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D phòng ngủ Nhà phố Cần Giờ mang phong cách Modern hiện đại

Phòng ngủ 2

Concept nội thất 3D phòng ngủ Nhà phố Cần Giờ mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D phòng ngủ Nhà phố Cần Giờ mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D phòng ngủ Nhà phố Cần Giờ mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D phòng ngủ Nhà phố Cần Giờ mang phong cách Modern hiện đại

Phòng ngủ 3

Concept nội thất 3D phòng ngủ Nhà phố Cần Giờ mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D phòng ngủ Nhà phố Cần Giờ mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D phòng ngủ Nhà phố Cần Giờ mang phong cách Modern hiện đại

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này