Concept Nhà phố Cát Lái - Phong cách Modern

Concept Nhà phố Cát Lái - Phong cách Modern

Concept Nhà phố Cát Lái - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế Concept nội thất 3D cho Nhà phố Cát Lái mang phong cách Modern hiện đại. Thiết kế bởi FAM INTERIOR.

Phòng khách

Concept nội thất 3D phòng khách Nhà phố Cát Lái mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D phòng khách Nhà phố Cát Lái mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D phòng khách Nhà phố Cát Lái mang phong cách Modern hiện đại

Khu vực thư giãn, giải trí

Concept nội thất 3D khu vực thư giãn Nhà phố Cát Lái mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D khu vực thư giãn Nhà phố Cát Lái mang phong cách Modern hiện đại

Phòng ăn - Bếp

Concept nội thất 3D phòng ăn Nhà phố Cát Lái mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D phòng ăn Nhà phố Cát Lái mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D phòng bếp Nhà phố Cát Lái mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D phòng bếp Nhà phố Cát Lái mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D phòng bếp Nhà phố Cát Lái mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D phòng ăn Nhà phố Cát Lái mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D phòng ăn Nhà phố Cát Lái mang phong cách Modern hiện đại

Khu vực làm việc

Concept nội thất 3D khu vực làm việc Nhà phố Cát Lái mang phong cách Modern hiện đại

Cầu thang

Concept nội thất 3D cầu thang Nhà phố Cát Lái mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D cầu thang Nhà phố Cát Lái mang phong cách Modern hiện đại

Phòng ngủ

Concept nội thất 3D phòng ngủ Nhà phố Cát Lái mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D phòng ngủ Nhà phố Cát Lái mang phong cách Modern hiện đại

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Concept nội thất 3D phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Cát Lái mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Cát Lái mang phong cách Modern hiện đại

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này