Concept nhà phố chị Lộc, Nhà Bè - Phong cách Modern

Concept nhà phố chị Lộc, Nhà Bè - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Lộc, Nhà Bè theo phong cách Modern. Thiết kế bởi SMARTCONS.

Mặt tiền

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Lộc, Nhà Bè theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Lộc, Nhà Bè theo phong cách Modern

Sân để xe

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Lộc, Nhà Bè theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Lộc, Nhà Bè theo phong cách Modern

Phòng khách

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Lộc, Nhà Bè theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Lộc, Nhà Bè theo phong cách Modern

Phòng bếp

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Lộc, Nhà Bè theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Lộc, Nhà Bè theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Lộc, Nhà Bè theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Lộc, Nhà Bè theo phong cách Modern

Phòng ngủ

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Lộc, Nhà Bè theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Lộc, Nhà Bè theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Lộc, Nhà Bè theo phong cách Modern

666961f4c53bd68990daf530.webp

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Lộc, Nhà Bè theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Lộc, Nhà Bè theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Lộc, Nhà Bè theo phong cách Modern

Phòng tắm

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Lộc, Nhà Bè theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Lộc, Nhà Bè theo phong cách Modern

666961f4c53bd68990daf536.webp

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Lộc, Nhà Bè theo phong cách Modern

666961f4c53bd68990daf53e.webp

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Lộc, Nhà Bè theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Lộc, Nhà Bè theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Lộc, Nhà Bè theo phong cách Modern

Phòng cho bé

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Lộc, Nhà Bè theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Lộc, Nhà Bè theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Lộc, Nhà Bè theo phong cách Modern

Sân thượng

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Lộc, Nhà Bè theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Lộc, Nhà Bè theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Lộc, Nhà Bè theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Lộc, Nhà Bè theo phong cách Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này