Concept nhà phố chị Trang Bình Tân - Phong cách Modern

Concept nhà phố chị Trang Bình Tân - Phong cách Modern

Concept nhà phố chị Trang Bình Tân - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 48 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế nội thất 3D cho nhà phố chị Trang tại theo phong cách Modern. Thiết kế bởi SMARTCONS.

Mặt tiền

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Trang tại theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Trang tại theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Trang tại theo phong cách Modern

Phòng khách

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Trang tại theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Trang tại theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Trang tại theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Trang tại theo phong cách Modern

Phòng bếp

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Trang tại theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Trang tại theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Trang tại theo phong cách Modern

Phòng ngủ

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Trang tại theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Trang tại theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Trang tại theo phong cách Modern

Phòng tắm

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Trang tại theo phong cách Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này