Concept nhà phố chị Vy - Phong cách Japandi

Concept nhà phố chị Vy - Phong cách Japandi

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 64 m2

Space T

Phong cách: Japandi

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Vy theo phong cách Japandi. Thiết kế bởi SMARTCONS.

Mặt tiền

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Vy theo phong cách Japandi

Phòng khách

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Vy theo phong cách Japandi

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Vy theo phong cách Japandi

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Vy theo phong cách Japandi

 

Phòng bếp, phòng ăn

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Vy theo phong cách Japandi

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Vy theo phong cách Japandi

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Vy theo phong cách Japandi

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Vy theo phong cách Japandi

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Vy theo phong cách Japandi

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Vy theo phong cách Japandi

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Vy theo phong cách Japandi

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Vy theo phong cách Japandi

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Vy theo phong cách Japandi

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Vy theo phong cách Japandi

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Vy theo phong cách Japandi

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Vy theo phong cách Japandi

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Vy theo phong cách Japandi

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Vy theo phong cách Japandi

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Vy theo phong cách Japandi

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Vy theo phong cách Japandi

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Vy theo phong cách Japandi

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Vy theo phong cách Japandi

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Vy theo phong cách Japandi

Phòng thờ

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Vy theo phong cách Japandi

Cầu thang

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Vy theo phong cách Japandi

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Vy theo phong cách Japandi

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Vy theo phong cách Japandi

Góc thư giãn

Thiết kế 3D cho nhà phố chị Vy theo phong cách Japandi

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này