Nhà phố Chơn Thành, Bình Phước - Phong cách Modern

Nhà phố Chơn Thành, Bình Phước - Phong cách Modern

Nhà phố Chơn Thành, Bình Phước - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 300 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: Bình Phước

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố Chơn Thành, Bình Phước mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi CT CONCEPT.

Mặt tiền

Concept mặt tiền Nhà phố Chơn Thành, Bình Phước

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Chơn Thành, Bình Phước phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Chơn Thành, Bình Phước phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Chơn Thành, Bình Phước phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Chơn Thành, Bình Phước phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Chơn Thành, Bình Phước phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn - Nhà bếp

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố Chơn Thành, Bình Phước phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố Chơn Thành, Bình Phước phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố Chơn Thành, Bình Phước phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố Chơn Thành, Bình Phước phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất nhà bếp Nhà phố Chơn Thành, Bình Phước phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố Chơn Thành, Bình Phước phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này