Nhà phố Gò Vấp - Phong cách Modern

Nhà phố Gò Vấp - Phong cách Modern

Nhà phố Gò Vấp - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 250 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất Nhà phố tại Gò Vấp mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi H+ Architect. 

Mặt tiền, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Gò VấpMặt tiền, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Gò Vấp

Sân để xe

Sân để xe, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Gò VấpSân để xe, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Gò VấpSân để xe, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Gò Vấp

Phòng khách

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Gò VấpPhòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Gò VấpPhòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Gò VấpPhòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Gò VấpPhòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Gò Vấp

Phòng ăn - bếp

Phòng ăn, phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Gò VấpPhòng ăn, phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Gò VấpPhòng ăn, phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Gò VấpPhòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Gò Vấp

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Gò VấpPhòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Gò VấpPhòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Gò VấpPhòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Gò VấpPhòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Gò VấpPhòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Gò Vấp

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Gò VấpPhòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Gò VấpPhòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Gò VấpPhòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Gò Vấp

Phòng thờ

Phòng thờ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Gò VấpPhòng thờ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Gò Vấp

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này