Nhà phố Gò Vấp - Phong cách Scandinavian

Nhà phố Gò Vấp - Phong cách Scandinavian

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Phong cách: Scandinavian

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố Gò Vấp mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu). Thiết kế bởi T&T.

Concept mặt tiền Nhà phố Gò Vấp

Concept mặt tiền Nhà phố Gò Vấp

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Gò Vấp phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Gò Vấp phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Gò Vấp phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hành lang

Concept nội thất hành lang Nhà phố Gò Vấp phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ăn - Nhà bếp

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố Gò Vấp phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ăn Nhà phố Gò Vấp phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Gò Vấp phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Gò Vấp phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Gò Vấp phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Gò Vấp phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Gò Vấp phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Gò Vấp phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Gò Vấp phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Gò Vấp phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng thờ

Concept nội thất phòng thờ Nhà phố Gò Vấp

Concept nội thất phòng thờ Nhà phố Gò Vấp

Tham khảo thêm hình ảnh nội thất đẹp tại thư viện ảnh của Space T ngay!
>>> THƯ VIỆN ẢNH PHÒNG KHÁCH

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này