Nhà phố Hà Đô Quận 10 - Phong cách Bán cổ điển

Nhà phố Hà Đô Quận 10 - Phong cách Bán cổ điển

Nhà phố Hà Đô Quận 10 - Phong cách Bán cổ điển

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Nhà phố

SpaceT

Diện tích: 300 m2

SpaceT

Phong cách: Khác

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố Hà Đô Quận 10 mang phong cách Bán cổ điển. Thiết kế bởi CUNGDECOR.

Lối vào

Thiết kế concept nội thất lối vào Nhà phố Hà Đô Quận 10 phong cách Bán cổ điển

Phòng khách

Thiết kế concept nội thất phòng khách Nhà phố Hà Đô Quận 10 phong cách Bán cổ điển

Phòng ăn

Thiết kế concept nội thất phòng ăn Nhà phố Hà Đô Quận 10 phong cách Bán cổ điển

Phòng bếp

Thiết kế concept nội thất phòng bếp Nhà phố Hà Đô Quận 10 phong cách Bán cổ điển

Phòng ngủ 1

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Hà Đô Quận 10 phong cách Bán cổ điển

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Hà Đô Quận 10 phong cách Bán cổ điển

Phòng ngủ 2

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Hà Đô Quận 10 phong cách Bán cổ điển

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Hà Đô Quận 10 phong cách Bán cổ điển

Phòng ngủ 3

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Hà Đô Quận 10 phong cách Bán cổ điển

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Hà Đô Quận 10 phong cách Bán cổ điển

Phòng ngủ cho bé 1

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố Hà Đô Quận 10 phong cách Bán cổ điển

Phòng ngủ cho bé 2

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố Hà Đô Quận 10 phong cách Bán cổ điển

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố Hà Đô Quận 10 phong cách Bán cổ điển

Phòng thay đồ

Thiết kế concept nội thất phòng thay đồ Nhà phố Hà Đô Quận 10 phong cách Bán cổ điển

Thiết kế concept nội thất phòng thay đồ Nhà phố Hà Đô Quận 10 phong cách Bán cổ điển

Thiết kế concept nội thất phòng thay đồ Nhà phố Hà Đô Quận 10 phong cách Bán cổ điển

Phòng tắm - nhà vệ sinh

Thiết kế concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Hà Đô Quận 10

Thiết kế concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Hà Đô Quận 10

Khu vực cầu thang

Thiết kế concept nội thất khu vực cầu thang Nhà phố Hà Đô Quận 10 phong cách Bán cổ điển

Thiết kế concept nội thất khu vực cầu thang Nhà phố Hà Đô Quận 10 phong cách Bán cổ điển

Phòng làm việc

Thiết kế concept nội thất phòng làm việc Nhà phố Hà Đô Quận 10 phong cách Bán cổ điển

Ban công

Thiết kế concept nội thất ban công Nhà phố Hà Đô Quận 10

0

Bình luận

Tư vấn ngay