Nhà phố Hóc Môn - Phong cách Modern

Nhà phố Hóc Môn - Phong cách Modern

Nhà phố Hóc Môn - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 145 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố Hóc Môn mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi LE ART.

Mặt tiền

Concept mặt tiền Nhà phố Hóc Môn

Concept mặt tiền Nhà phố Hóc Môn

Concept mặt tiền Nhà phố Hóc Môn

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất nhà bếp Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất nhà bếp Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất nhà bếp Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Khu vực cầu thang

Concept nội thất khu vực cầu thang Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất khu vực cầu thang Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất khu vực thay đồ trong phòng ngủ Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất khu vực thay đồ trong phòng ngủ Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh trong phòng ngủ Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh trong phòng ngủ Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh trong phòng ngủ Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh trong phòng ngủ Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh trong phòng ngủ Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh trong phòng ngủ Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 3

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Hóc Môn phong cách Japandi

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Hóc Môn phong cách Japandi

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Hóc Môn phong cách Japandi

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Phòng sinh hoạt chung - giải trí - thư giãn - làm việc

Concept nội thất phòng sinh hoạt chung, phòng giải trí Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng sinh hoạt chung, phòng giải trí Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng sinh hoạt chung, phòng giải trí Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng sinh hoạt chung, phòng giải trí Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng sinh hoạt chung, phòng giải trí Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng làm việc Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng làm việc Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng làm việc Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất nhà vệ sinh trong phòng sinh hoạt chung Nhà phố Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này