Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền - Phong cách Neo Classic

Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền - Phong cách Neo Classic

Concept

Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền - Phong cách Neo Classic

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Nhà phố

SpaceT

Phong cách: Neo-classic

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố tại Khu Verosa Park Khang Điền mang phong cách Neo Classic (Tân cổ điển). Thiết kế bởi CUNG DECOR.

Phòng khách

Thiết kế concept nội thất phòng khách Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng khách Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng khách Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng khách Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng khách Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng khách Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ăn - Phòng bếp

Thiết kế concept nội thất phòng ăn, phòng bếp Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng ăn, phòng bếp Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng ăn, phòng bếp Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng ăn, phòng bếp Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng ăn, phòng bếp Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng ăn Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Khu vực cầu thang

Thiết kế concept nội thất khu vực cầu thang Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất khu vực cầu thang Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất khu vực cầu thang Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ Master

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất khu vực thay đồ bên trong phòng ngủ master Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất khu vực thay đồ bên trong phòng ngủ master Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất khu vực thay đồ bên trong phòng ngủ master Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ nhỏ

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ cho bé

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Phòng 1

Thiết kế concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng 2

Thiết kế concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng 3

Thiết kế concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Không gian tập thể dục

Thiết kế concept nội thất không gian tập thể dục Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất không gian tập thể dục Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng thờ

Thiết kế concept nội thất phòng thờ Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng thờ Nhà phố Khu Verosa Park Khang Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T