Nhà phố Lê Trọng Tấn - Phong cách Modern

Nhà phố Lê Trọng Tấn - Phong cách Modern

Nhà phố Lê Trọng Tấn - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 420 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố Lê Trọng Tấn mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Sunshine CAF.

Sân để xe

Thiết kế concept nội thất sân để xe Nhà phố Lê Trọng Tấn phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất sân để xe Nhà phố Lê Trọng Tấn phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất sân để xe Nhà phố Lê Trọng Tấn phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn - Bếp

Thiết kế concept nội thất phòng ăn, phòng bếp Nhà phố Lê Trọng Tấn phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ăn Nhà phố Lê Trọng Tấn phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng bếp Nhà phố Lê Trọng Tấn phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất khu vực quầy bar trong phòng bếp Nhà phố Lê Trọng Tấn phong cách Hiện đại Modern

Cầu thang - Thang máy tầng trệt

Thiết kế concept nội thất khu vực cầu thang, thang máy tầng trệt Nhà phố Lê Trọng Tấn phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Thiết kế concept nội thất phòng khách Nhà phố Lê Trọng Tấn phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng khách Nhà phố Lê Trọng Tấn phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng khách Nhà phố Lê Trọng Tấn phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng khách Nhà phố Lê Trọng Tấn phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ Master

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố Lê Trọng Tấn phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố Lê Trọng Tấn phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố Lê Trọng Tấn phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố Lê Trọng Tấn phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ ông bà

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ ông bà Nhà phố Lê Trọng Tấn phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ ông bà Nhà phố Lê Trọng Tấn phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ ông bà Nhà phố Lê Trọng Tấn phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ bé gái

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ bé gái Nhà phố Lê Trọng Tấn phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ bé gái Nhà phố Lê Trọng Tấn phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ bé gái Nhà phố Lê Trọng Tấn phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ bé trai

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ bé trai Nhà phố Lê Trọng Tấn phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ bé trai Nhà phố Lê Trọng Tấn phong cách Hiện đại Modern

Phòng học - Phòng làm việc

Thiết kế concept nội thất phòng học, phòng làm việc Nhà phố Lê Trọng Tấn phong cách Hiện đại Modern

Phòng Karaoke - Phòng giải trí

Thiết kế concept nội thất phòng karaoke, phòng giải trí Nhà phố Lê Trọng Tấn phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng karaoke, phòng giải trí Nhà phố Lê Trọng Tấn phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này