Nhà phố Ngã 4 Bình Phước - Phong cách Modern

Nhà phố Ngã 4 Bình Phước - Phong cách Modern

Nhà phố Ngã 4 Bình Phước - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố Ngã 4 Bình Phước mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi T&T.

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Ngã 4 Bình Phước phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Ngã 4 Bình Phước phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Ngã 4 Bình Phước phong cách hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Ngã 4 Bình Phước phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Ngã 4 Bình Phước phong cách hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Ngã 4 Bình Phước phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Ngã 4 Bình Phước phong cách hiện đại Modern

Phòng giặt

Concept nội thất phòng giặt Nhà phố Ngã 4 Bình Phước phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng giặt Nhà phố Ngã 4 Bình Phước phong cách hiện đại Modern

Góc làm việc

Concept nội thất góc làm việc Nhà phố Ngã 4 Bình Phước phong cách hiện đại Modern

Tham khảo thêm hình ảnh nội thất đẹp tại thư viện ảnh của Space T ngay!
>>> THƯ VIỆN ẢNH PHÒNG KHÁCH

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này