Nhà phố Nine South Nhà Bè - Phong cách Modern

Nhà phố Nine South Nhà Bè - Phong cách Modern

Nhà phố Nine South Nhà Bè - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố Nine South Nhà Bè mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi M&S Interior Design.

Sân vườn

Concept sân vườn Nhà phố Nine South Nhà Bè

Concept sân vườn Nhà phố Nine South Nhà Bè

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Nine South Nhà Bè phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Nine South Nhà Bè phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Nine South Nhà Bè phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn - Nhà bếp

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố Nine South Nhà Bè phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố Nine South Nhà Bè phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố Nine South Nhà Bè phong cách Hiện đại Modern

Cầu thang

Concept cầu thang Nhà phố Nine South Nhà Bè phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ master

Concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố Nine South Nhà Bè phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố Nine South Nhà Bè phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất khu vực thay đồ trong phòng ngủ master Nhà phố Nine South Nhà Bè phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất khu vực phòng tắm, nhà vệ sinh trong phòng ngủ master Nhà phố Nine South Nhà Bè phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất khu vực phòng tắm, nhà vệ sinh trong phòng ngủ master Nhà phố Nine South Nhà Bè phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ cho bé

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố Nine South Nhà Bè phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố Nine South Nhà Bè phong cách Hiện đại Modern

Phòng giải trí

Concept nội thất phòng giải trí Nhà phố Nine South Nhà Bè phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng giải trí Nhà phố Nine South Nhà Bè phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này