Nhà phố Park Riverside Quận 9 - Phong cách Modern

Nhà phố Park Riverside Quận 9 - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 152 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố Park Riverside Quận 9 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi QUANG THANH.

Phòng khách

Phòng khách, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Park Riverside

Phòng khách, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Park Riverside

Phòng khách, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Park Riverside

Phòng ăn - Phòng bếp

Phòng ăn, phòng khách, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Park Riverside

Phòng ăn, phòng bếp, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Park Riverside

Phòng ăn, phòng bếp, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Park Riverside

Phòng ăn, phòng bếp, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Park Riverside

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Park Riverside

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Park Riverside

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Park Riverside

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Park Riverside

Phòng ngủ 3

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Park Riverside

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Park Riverside

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này