Nhà phố Park Riverside Quận 9 - Phong cách Modern

Nhà phố Park Riverside Quận 9 - Phong cách Modern

Nhà phố Park Riverside Quận 9 - Phong cách Modern

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Nhà phố

SpaceT

Diện tích: 152 m2

SpaceT

Phong cách: Modern

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố Park Riverside Quận 9 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi QUANG THANH.

Phòng khách

Phòng khách, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Park Riverside

Phòng khách, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Park Riverside

Phòng khách, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Park Riverside

Phòng ăn - Phòng bếp

Phòng ăn, phòng khách, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Park Riverside

Phòng ăn, phòng bếp, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Park Riverside

Phòng ăn, phòng bếp, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Park Riverside

Phòng ăn, phòng bếp, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Park Riverside

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Park Riverside

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Park Riverside

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Park Riverside

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Park Riverside

Phòng ngủ 3

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Park Riverside

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Park Riverside

0

Bình luận

Tư vấn ngay