Concept Nhà phố Quận 12 - Phong cách Cổ điển

Concept Nhà phố Quận 12 - Phong cách Cổ điển

Concept Nhà phố Quận 12 - Phong cách Cổ điển

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Phong cách: Khác

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế Concept nội thất 3D cho Nhà phố Quận 12 mang phong cách Cổ điển. Thiết kế bởi FAM INTERIOR.

Khu vực văn phòng làm việc

Concept nội thất 3D khu vực văn phòng làm việc Nhà phố Quận 12 mang phong cách Cổ điển

Concept nội thất 3D khu vực văn phòng làm việc Nhà phố Quận 12 mang phong cách Cổ điển

Concept nội thất 3D khu vực văn phòng làm việc Nhà phố Quận 12 mang phong cách Cổ điển

Concept nội thất 3D khu vực văn phòng làm việc Nhà phố Quận 12 mang phong cách Cổ điển

Concept nội thất 3D khu vực văn phòng làm việc Nhà phố Quận 12 mang phong cách Cổ điển

Concept nội thất 3D khu vực văn phòng làm việc Nhà phố Quận 12 mang phong cách Cổ điển

Hành lang

Concept nội thất 3D khu vực hành lang Nhà phố Quận 12 mang phong cách Cổ điển

Concept nội thất 3D khu vực hành lang Nhà phố Quận 12 mang phong cách Cổ điển

Nhà bếp

Concept nội thất 3D phòng bếp Nhà phố Quận 12 mang phong cách Cổ điển

Concept nội thất 3D phòng bếp Nhà phố Quận 12 mang phong cách Cổ điển

Concept 3D khu vực sân vườn Nhà phố Quận 12

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này