Nhà phố Quận 2 - Phong cách Modern

Nhà phố Quận 2 - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố Quận 2 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Huy Bảo Tín.

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Phòng ăn - Nhà bếp

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Phòng ngủ 3

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Phòng giải trí - làm việc

Concept nội thất phòng giải trí, làm việc Nhà phố Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng giải trí, làm việc Nhà phố Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng giải trí, làm việc Nhà phố Quận 2 phong cách hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này