Nhà phố Quận 4 - Phong cách Modern

Nhà phố Quận 4 - Phong cách Modern

Nhà phố Quận 4 - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 300 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất Nhà phố Quận 4 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi H+ Architect. 

Mặt tiền, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Mặt tiền, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4

Phòng khách

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4

Phòng ăn - bếp

Phòng ăn, phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng ăn, phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng tắm, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng tắm, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng tắm, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng tắm, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng tắm, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng tắm, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng tắm, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng tắm, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng tắm, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4

Phòng ngủ 3

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng tắm, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng tắm, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng tắm, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4

Phòng thờ

Phòng thờ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng thờ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng thờ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4

Ban công

Ban công, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Ban công, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4

Các khu vực khác

Phòng tập thể dục, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng tập thể dục, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4Phòng tập thể dục, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4

Cầu thang, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4

Phòng giặt, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận 4

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này