Nhà phố Quận Bình Tân - Phong cách Modern

Nhà phố Quận Bình Tân - Phong cách Modern

Nhà phố Quận Bình Tân - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 181 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố Quận Bình Tân mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Toàn Phát Decor.

Phòng khách

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng ăn - Phòng bếp

Phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng ngủ 3

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng tắm - nhà vệ sinh

Phòng 1

Phòng tắm, nhà vệ sinh, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng tắm, nhà vệ sinh, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng 2

Phòng tắm, nhà vệ sinh, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng tắm, nhà vệ sinh, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng 3

Phòng tắm, nhà vệ sinh, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng 4

Nhà vệ sinh, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này