Nhà phố Quận Bình Tân - Phong cách Modern

Nhà phố Quận Bình Tân - Phong cách Modern

Concept

Nhà phố Quận Bình Tân - Phong cách Modern

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Nhà phố

SpaceT

Diện tích: 181 m2

SpaceT

Phong cách: Modern

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố Quận Bình Tân mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Toàn Phát Decor.

Phòng khách

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng ăn - Phòng bếp

Phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng ngủ 3

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng tắm - nhà vệ sinh

Phòng 1

Phòng tắm, nhà vệ sinh, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng tắm, nhà vệ sinh, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng 2

Phòng tắm, nhà vệ sinh, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng tắm, nhà vệ sinh, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng 3

Phòng tắm, nhà vệ sinh, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

Phòng 4

Nhà vệ sinh, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Quận Bình Tân

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T