Nhà phố shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa - Phong cách Modern

Nhà phố shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa - Phong cách Modern

Nhà phố shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 110 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi FATTO HOME.

Phòng khách - Phòng giải trí

Concept nội thất phòng khách Nhà phố shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa phong cách Hiện đại Modern

Phòng đọc sách

Concept nội thất phòng đọc sách Nhà phố shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ Master

Concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh trong phòng ngủ master Nhà phố shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn - Bếp

Concept nội thất phòng ăn Nhà phố shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Nhà phố shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất nhà bếp Nhà phố shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ cho bé

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa phong cách Hiện đại Modern

Phòng tắm - Nhà vệ sinh chung

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh chung Nhà phố shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này