Nhà phố tại Quận 9 - Phong cách Modern

Nhà phố tại Quận 9 - Phong cách Modern

Nhà phố tại Quận 9 - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố tại Quận 9 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi SF HOME.

Phòng khách

Thiết kế concept nội thất phòng khách Nhà phố tại Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng khách Nhà phố tại Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn

Thiết kế concept nội thất phòng ăn Nhà phố tại Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ăn Nhà phố tại Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng bếp

Thiết kế concept nội thất phòng bếp Nhà phố tại Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng bếp Nhà phố tại Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Khu vực thay đồ trong phòng ngủ

Thiết kế concept nội thất khu vực thay đồ trong phòng ngủ Nhà phố tại Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất khu vực thay đồ trong phòng ngủ Nhà phố tại Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này