Nhà phố tại Quận Bình Tân - Phong cách Modern

Nhà phố tại Quận Bình Tân - Phong cách Modern

Nhà phố tại Quận Bình Tân - Phong cách Modern

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Nhà phố

SpaceT

Phong cách: Modern

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố tại Quận Bình Tân mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi H+ Architect.

Lối vào

Concept lôi vào Nhà phố tại Quận Bình Tân phong cách Hiện đại Modern

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp Nhà phố tại Quận Bình Tân phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất nhà bếp Nhà phố tại Quận Bình Tân phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất nhà bếp Nhà phố tại Quận Bình Tân phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất nhà bếp Nhà phố tại Quận Bình Tân phong cách Hiện đại Modern

Phòng làm việc

Concept nội thất phòng làm việc Nhà phố tại Quận Bình Tân phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng làm việc Nhà phố tại Quận Bình Tân phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng làm việc Nhà phố tại Quận Bình Tân phong cách Hiện đại Modern

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố tại Quận Bình Tân phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố tại Quận Bình Tân phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Tư vấn ngay