Nhà phố Tam Kỳ - Phong cách Wabi Sabi

Nhà phố Tam Kỳ - Phong cách Wabi Sabi

Nhà phố Tam Kỳ - Phong cách Wabi Sabi

Nhà phố Tam Kỳ - Phong cách Wabi Sabi

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 180 m2

Space T

Phong cách: Khác

Space T

Địa điểm: Quảng Nam

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố Tam Kỳ mang phong cách Wabi Sabi. Thiết kế bởi IF DESIGN.

Sân vườn - Lối vào

Concept mặt tiền, sân vườn Nhà phố Tam Kỳ phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất lối vào Nhà phố Tam Kỳ phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất lối vào Nhà phố Tam Kỳ phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất lối vào Nhà phố Tam Kỳ phong cách Wabi Sabi

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Tam Kỳ phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Tam Kỳ phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Tam Kỳ phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Tam Kỳ phong cách Wabi Sabi

Phòng ăn - Nhà bếp

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố Tam Kỳ phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố Tam Kỳ phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất nhà bếp Nhà phố Tam Kỳ phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất nhà bếp Nhà phố Tam Kỳ phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất giếng trời Nhà phố Tam Kỳ phong cách Wabi Sabi

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Tam Kỳ phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Tam Kỳ phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất sân ngoài phòng ngủ Nhà phố Tam Kỳ phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh phòng ngủ Nhà phố Tam Kỳ phong cách Wabi Sabi

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Tam Kỳ phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Tam Kỳ phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Tam Kỳ phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh phòng ngủ Nhà phố Tam Kỳ phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh phòng ngủ Nhà phố Tam Kỳ phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh phòng ngủ Nhà phố Tam Kỳ phong cách Wabi Sabi

Phòng ngủ 3

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Tam Kỳ phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Tam Kỳ phong cách Wabi Sabi

Phòng thờ

Concept nội thất phòng thờ Nhà phố Tam Kỳ phong cách Wabi Sabi

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này