Nhà phố Tân Bình - Phong cách Modern

Nhà phố Tân Bình - Phong cách Modern

Nhà phố Tân Bình - Phong cách Modern

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Nhà phố

SpaceT

Diện tích: 140 m2

SpaceT

Phong cách: Modern

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố Tân Bình mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Trung Nam Decor.

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Tân Bình phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Tân Bình phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Tân Bình phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Tân Bình phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn - Bếp

Concept nội thất phòng ăn, phòng bếp Nhà phố Tân Bình phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, phòng bếp Nhà phố Tân Bình phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, phòng bếp Nhà phố Tân Bình phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, phòng bếp Nhà phố Tân Bình phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng bếp Nhà phố Tân Bình phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng bếp Nhà phố Tân Bình phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Tân Bình phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Tân Bình phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Tư vấn ngay