Nhà phố Tân Hòa, Dĩ An - Phong cách Neo Classic

Nhà phố Tân Hòa, Dĩ An - Phong cách Neo Classic

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Phong cách: Neo-classic

Space T

Địa điểm: Bình Dương

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố Tân Hòa, Dĩ An mang phong cách Neo Classic (Tân cổ điển). Thiết kế bởi Khánh Vy Home.

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Tân Hòa, Dĩ An phong cách Neo Classic Tân cổ điển

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Tân Hòa, Dĩ An phong cách Neo Classic Tân cổ điển

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Tân Hòa, Dĩ An phong cách Neo Classic Tân cổ điển

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Tân Hòa, Dĩ An phong cách Neo Classic Tân cổ điển

Nhà bếp

Concept nội thất phòng bếp Nhà phố Tân Hòa, Dĩ An phong cách Neo Classic Tân cổ điển

Concept nội thất phòng bếp Nhà phố Tân Hòa, Dĩ An phong cách Neo Classic Tân cổ điển

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Tân Hòa, Dĩ An phong cách Neo Classic Tân cổ điển

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Tân Hòa, Dĩ An phong cách Neo Classic Tân cổ điển

Phòng ngủ 1 - Kiểu 1

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Tân Hòa, Dĩ An phong cách Neo Classic Tân cổ điển

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Tân Hòa, Dĩ An phong cách Neo Classic Tân cổ điển

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Tân Hòa, Dĩ An phong cách Neo Classic Tân cổ điển

Phòng ngủ 1 - Kiểu 2

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Tân Hòa, Dĩ An phong cách Neo Classic Tân cổ điển

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Tân Hòa, Dĩ An phong cách Neo Classic Tân cổ điển

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Tân Hòa, Dĩ An phong cách Neo Classic Tân cổ điển

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Tân Hòa, Dĩ An phong cách Neo Classic Tân cổ điển

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Tân Hòa, Dĩ An phong cách Neo Classic Tân cổ điển

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Tân Hòa, Dĩ An phong cách Neo Classic Tân cổ điển

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Tân Hòa, Dĩ An phong cách Neo Classic Tân cổ điển

Phòng ngủ 3

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Tân Hòa, Dĩ An phong cách Neo Classic Tân cổ điển

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Tân Hòa, Dĩ An phong cách Neo Classic Tân cổ điển

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Tân Hòa, Dĩ An phong cách Neo Classic Tân cổ điển

Phòng tắm - Nhà vệ sinh kiểu 1

Concept nội thất phòng tắm Nhà phố Tân Hòa, Dĩ An phong cách Neo Classic Tân cổ điển

Concept nội thất phòng tắm Nhà phố Tân Hòa, Dĩ An phong cách Neo Classic Tân cổ điển

Phòng tắm - Nhà vệ sinh kiểu 2

Concept nội thất phòng tắm Nhà phố Tân Hòa, Dĩ An phong cách Neo Classic Tân cổ điển

Concept nội thất phòng tắm Nhà phố Tân Hòa, Dĩ An phong cách Neo Classic Tân cổ điển

Phòng tắm - Nhà vệ sinh kiểu 3

Concept nội thất phòng tắm Nhà phố Tân Hòa, Dĩ An phong cách Neo Classic Tân cổ điển

Concept nội thất phòng tắm Nhà phố Tân Hòa, Dĩ An phong cách Neo Classic Tân cổ điển

Phòng tắm - Nhà vệ sinh kiểu 4

Concept nội thất phòng tắm Nhà phố Tân Hòa, Dĩ An phong cách Neo Classic Tân cổ điển

Concept nội thất phòng tắm Nhà phố Tân Hòa, Dĩ An phong cách Neo Classic Tân cổ điển

Tham khảo thêm hình ảnh nội thất đẹp tại thư viện ảnh của Space T ngay!
>>> THƯ VIỆN ẢNH PHÒNG KHÁCH

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này