Nhà phố Thuận An, Bình Dương - Phong cách Modern

Nhà phố Thuận An, Bình Dương - Phong cách Modern

Nhà phố Thuận An, Bình Dương - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 180 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: Bình Dương

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố Thuận An, Bình Dương mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Nội Thất Vạn Huệ.

Phòng khách

Kiểu 1

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Thuận An, Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Thuận An, Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Thuận An, Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Nhà bếp - Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Nhà phố Thuận An, Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà bếp, phòng ăn Nhà phố Thuận An, Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà bếp, phòng ăn Nhà phố Thuận An, Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Thuận An, Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Thuận An, Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Thuận An, Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Thuận An, Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Thuận An, Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Thuận An, Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Thuận An, Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Thuận An, Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ cho bé

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố Thuận An, Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố Thuận An, Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố Thuận An, Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố Thuận An, Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Phòng thờ

Hoàn thiện nội thất phòng thờ Nhà phố Thuận An, Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng thờ Nhà phố Thuận An, Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này