Nhà phố Trảng Bàng, Tây Ninh - Phong cách Neo Classic

Nhà phố Trảng Bàng, Tây Ninh - Phong cách Neo Classic

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 125 m2

Space T

Phong cách: Neo-classic

Space T

Địa điểm: Tây Ninh

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố Trảng Bàng, Tây Ninh mang phong cách Neo Classic (Tân cổ điển). Thiết kế bởi LE ART.

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Trảng Bàng, Tây Ninh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Trảng Bàng, Tây Ninh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Trảng Bàng, Tây Ninh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Trảng Bàng, Tây Ninh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ăn - Bếp

Concept nội thất phòng ăn, bếp Nhà phố Trảng Bàng, Tây Ninh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ăn, bếp Nhà phố Trảng Bàng, Tây Ninh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ăn, bếp Nhà phố Trảng Bàng, Tây Ninh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất nhà bếp Nhà phố Trảng Bàng, Tây Ninh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ăn, bếp Nhà phố Trảng Bàng, Tây Ninh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ăn Nhà phố Trảng Bàng, Tây Ninh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất lối hành lang Nhà phố Trảng Bàng, Tây Ninh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ Master

Concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố Trảng Bàng, Tây Ninh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố Trảng Bàng, Tây Ninh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố Trảng Bàng, Tây Ninh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố Trảng Bàng, Tây Ninh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố Trảng Bàng, Tây Ninh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố Trảng Bàng, Tây Ninh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố Trảng Bàng, Tây Ninh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố Trảng Bàng, Tây Ninh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố Trảng Bàng, Tây Ninh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố Trảng Bàng, Tây Ninh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố Trảng Bàng, Tây Ninh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố Trảng Bàng, Tây Ninh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Trảng Bàng, Tây Ninh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Trảng Bàng, Tây Ninh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Trảng Bàng, Tây Ninh phong cách Tân cổ điển Neo Classic

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này