Nhà phố Verosa Park Khang Điền - Phong cách Neo Classic

Nhà phố Verosa Park Khang Điền - Phong cách Neo Classic

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 200 m2

Space T

Phong cách: Neo-classic

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố Verosa Park Khang Điền mang phong cách Neo Classic (Tân cổ điển). Thiết kế bởi Lê Gia.

Lối vào

Lối vào, phong cách tân cổ điển Neo Classic, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng khách

Phòng khách, phong cách tân cổ điển Neo Classic, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng khách, phong cách tân cổ điển Neo Classic, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng khách, phong cách tân cổ điển Neo Classic, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng khách, phong cách tân cổ điển Neo Classic, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng ăn

Phòng ăn, phong cách tân cổ điển Neo Classic, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng ăn, phong cách tân cổ điển Neo Classic, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng bếp

Phòng bếp, phong cách tân cổ điển Neo Classic, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng bếp, phong cách tân cổ điển Neo Classic, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng bếp, phong cách tân cổ điển Neo Classic, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng thờ

Phòng thờ, phong cách tân cổ điển Neo Classic, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ, phong cách tân cổ điển Neo Classic, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng ngủ, phong cách tân cổ điển Neo Classic, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng ngủ, phong cách tân cổ điển Neo Classic, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng ngủ, phong cách tân cổ điển Neo Classic, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng thay đồ, phong cách tân cổ điển Neo Classic, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng thay đồ, phong cách tân cổ điển Neo Classic, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ cho bé, phong cách tân cổ điển Neo Classic, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng ngủ cho bé, phong cách tân cổ điển Neo Classic, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng ngủ cho bé, phong cách tân cổ điển Neo Classic, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng ngủ cho bé, phong cách tân cổ điển Neo Classic, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng ngủ cho bé, phong cách tân cổ điển Neo Classic, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng ngủ cho bé, phong cách tân cổ điển Neo Classic, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng ngủ 3

Phòng ngủ, phong cách Đông Dương Indochine, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng ngủ, phong cách Đông Dương Indochine, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng ngủ, phong cách Đông Dương Indochine, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng ngủ, phong cách Đông Dương Indochine, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng ngủ 4

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng ngủ 5

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng tắm - toilet

Phòng 1

Phòng tắm, phong cách tân cổ điển Neo Classic, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng tắm, phong cách tân cổ điển Neo Classic, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng 2

Phòng tắm, phong cách tân cổ điển Neo Classic, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

Phòng 3

Phòng tắm, phong cách tân cổ điển Neo Classic, thiết kế concept nội thất, nhà phố Verosa Park Khang Điền

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này