Nhà phố Vũng Tàu 450m2 - Phong cách Modern

Nhà phố Vũng Tàu 450m2 - Phong cách Modern

Nhà phố Vũng Tàu 450m2 - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 450 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố Vũng Tàu 450m2 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Tre Nghệ.

Ngoại cảnh - Mặt tiền

Concept ngoại cảnh Nhà phố Vũng Tàu 450m2

Concept mặt tiền Nhà phố Vũng Tàu 450m2

Concept mặt tiền Nhà phố Vũng Tàu 450m2

Concept mặt tiền Nhà phố Vũng Tàu 450m2

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Vũng Tàu 450m2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Vũng Tàu 450m2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Vũng Tàu 450m2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Vũng Tàu 450m2 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn - Nhà bếp

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố Vũng Tàu 450m2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất nhà bếp Nhà phố Vũng Tàu 450m2 phong cách Hiện đại Modern

Sân sau

Concept sân sau Nhà phố Vũng Tàu 450m2 phong cách Hiện đại Modern

Cầu thang

Concept nội thất cầu thang Nhà phố Vũng Tàu 450m2 phong cách Hiện đại Modern

Góc làm việc

Concept nội thất góc làm việc Nhà phố Vũng Tàu 450m2 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Vũng Tàu 450m2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Vũng Tàu 450m2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Vũng Tàu 450m2 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Vũng Tàu 450m2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Vũng Tàu 450m2 phong cách Hiện đại Modern

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Vũng Tàu 450m2 phong cách Hiện đại Modern

Tham khảo thêm hình ảnh nội thất đẹp tại thư viện ảnh của Space T ngay!
>>> THƯ VIỆN ẢNH PHÒNG NGỦ

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này