Nhà phố Xuyên Mộc, BRVT - Phong cách Neo Classic

Nhà phố Xuyên Mộc, BRVT - Phong cách Neo Classic

Nhà phố Xuyên Mộc, BRVT - Phong cách Neo Classic

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Nhà phố

SpaceT

Diện tích: 320 m2

SpaceT

Phong cách: Neo-classic

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố Xuyên Mộc, BRVT mang phong cách Neo Classic (Tân cổ điển). Thiết kế bởi D.CONCEPT.

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Xuyên Mộc, BRVT phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Xuyên Mộc, BRVT phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Xuyên Mộc, BRVT phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Xuyên Mộc, BRVT phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Nhà phố Xuyên Mộc, BRVT phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ăn Nhà phố Xuyên Mộc, BRVT phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ăn Nhà phố Xuyên Mộc, BRVT phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp Nhà phố Xuyên Mộc, BRVT phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Xuyên Mộc, BRVT phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Xuyên Mộc, BRVT phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Xuyên Mộc, BRVT phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Xuyên Mộc, BRVT phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Xuyên Mộc, BRVT phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Xuyên Mộc, BRVT phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng thay đồ trong phòng ngủ Nhà phố Xuyên Mộc, BRVT phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Xuyên Mộc, BRVT phong cách Tân cổ điển Neo Classic

0

Bình luận

Tư vấn ngay