Phòng ngủ kết hợp làm việc Nhà phố Biên Hòa - Phong cách Color Block

Phòng ngủ kết hợp làm việc Nhà phố Biên Hòa - Phong cách Color Block

Phòng ngủ kết hợp làm việc Nhà phố Biên Hòa - Phong cách Color Block

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Nhà phố

SpaceT

Phong cách: Color Block

Thiết kế concept nội thất Phòng ngủ kết hợp làm việc Nhà phố Biên Hòa mang phong cách Color Block (Khối màu). Thiết kế bởi IVY Concept.

Concept nội thất Phòng ngủ kết hợp làm việc Nhà phố Biên Hòa phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất Phòng ngủ kết hợp làm việc Nhà phố Biên Hòa phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất Phòng ngủ kết hợp làm việc Nhà phố Biên Hòa phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất Phòng ngủ kết hợp làm việc Nhà phố Biên Hòa phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất Phòng ngủ kết hợp làm việc Nhà phố Biên Hòa phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất Phòng ngủ kết hợp làm việc Nhà phố Biên Hòa phong cách Khối màu Color Block

0

Bình luận

Tư vấn ngay