Phòng ngủ kết hợp làm việc Nhà phố Biên Hòa - Phong cách Color Block

Phòng ngủ kết hợp làm việc Nhà phố Biên Hòa - Phong cách Color Block

Phòng ngủ kết hợp làm việc Nhà phố Biên Hòa - Phong cách Color Block

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Phong cách: Color Block

Space T

Địa điểm: Đồng Nai

Thiết kế concept nội thất Phòng ngủ kết hợp làm việc Nhà phố Biên Hòa mang phong cách Color Block (Khối màu). Thiết kế bởi IVY Concept.

Concept nội thất Phòng ngủ kết hợp làm việc Nhà phố Biên Hòa phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất Phòng ngủ kết hợp làm việc Nhà phố Biên Hòa phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất Phòng ngủ kết hợp làm việc Nhà phố Biên Hòa phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất Phòng ngủ kết hợp làm việc Nhà phố Biên Hòa phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất Phòng ngủ kết hợp làm việc Nhà phố Biên Hòa phong cách Khối màu Color Block

Concept nội thất Phòng ngủ kết hợp làm việc Nhà phố Biên Hòa phong cách Khối màu Color Block

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này